Okul Öncesi Eğitim Neden Önemlidir?

Okul öncesi dönem insan yaşamının temelini oluşturur. Aile ortamının çocuğa sağlayacağı sevgi, şefkat ve bakım son derece önemlidir. Ancak en az bunlar kadar önemli olan bir diğer nokta da, çocuğun gelişiminin tüm yönleriyle desteklenebileceği bir sosyal ve fiziksel ortamda bulunmasıdır. Çocuğumuza bakan ister anne, ister büyükanne, isterse bakıcı olsun çocuklarımızın  gelişmesine ve bireyselleşmesine katkı sağlayan en önemli yer anaokuludur.

Çocuğun eğitim hayatındaki ilk basamak olan anaokulu çocuğun tüm eğitim hayatı için bir örnek teşkil eder ve gelecek hayatı için oldukça önemli bir adımdır. Okul ve öğretmenler ile kurduğu destekleyici ve sevgi dolu ilişki tüm eğitim hayatı için temel oluşturur.

Okul öncesi eğitimin çocuğun gelişimindeki önemli etkisi pek çok araştırma tarafından da desteklenmiştir. The Institute of Education tarafından yürütülen bir araştırma çocuğun iyi bir okul öncesi eğitim almasının akademik gelişimi üzerindeki etkisini, çocuğun cinsiyetinin ve ailesin ekonomik durumunun etkisinden daha fazla olduğunu bulmuştur. Benzer şekilde araştırmalar akademik olarak etkili ve yüksek kalitede bir okul öncesi eğitim sürecine dahil olmanın çocuğun gelişimde önemli bir ilerleme kaydetmesine olanak sağladığını göstermektedir.

Çocuklar her ne kadar olumlu bir aile ortamında olsalar da, okul içerisinde yapılandırılmış ve akademik olarak besleyici bir ortamda tecrübeli öğretmenler ve uyarıcı bir çevre içerisinde bulunmaları gelişimleri için oldukça önemlidir. Okul öncesi eğitime katılan çocukların kelime haznelerinin daha gelişmiş, temel matematik becerilerinin daha iyi olduğu ve okuma-yazmayı daha kolay öğrendikleri araştırmalarla da desteklenmiştir (NIEER Director W. Steven Barnett). Çocukların ihtiyaç duyacakları akademik becerilerinin temellerinin bu yıllarda atılmasının yanında çocuklar sosyalleşmeyi, paylaşmayı öğrendikleri ilk yer anaokuludur. Destekleyici ve sevgi dolu ev ortamı çocuğunuzun büyümesi için her zaman önemli olsa da, anaokulu çocuğunuza keşfedip her alanda gelişebileceği bir ortam sunacaktır.

Tüm çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu olması dileğiyle.