Eğitim Modelimiz

Hayat Anaokulu olarak ‘Çocuğunuz Geleceğimizdir‘ yaklaşımıyla, pedagoji, çocuk gelişimi ve okul öncesi öğretmenliği alanlarından mezun eğitmen kadromuzla 1-6 yaş aralığındaki çocuklarımıza uygulamalı ve beceriye yönelik bir eğitim ortamı sunuyoruz. High Scope eğitim modelini esas alan içeriğimizin felsefesini “Etkin Öğrenme” oluşturmaktadır. Bu modelde çocuklarımız yeni kavramları deneyimleyerek öğrenirler. Kalıcı bilgiler edinmesini sağlayan bu deneyim sürecinde çocuklarımızın, duyuları aracılığıyla nesneleri ve bedenlerini kullanarak keşfetmelerine imkan yaratmayı amaçlarız. Etkin öğrenme yaklaşımı ile çocuklarımız kendi merakları doğrultusunda keşif yapar, yeni bilgiler üretir ve problem çözme konusunda deneyim kazanır.

1962 yılında ABD’de David Weikart ve meslektaşları tarafından geliştirilen High Scope modeli, dünyanın bir çok ülkesinde uygulanmakta olan okul öncesi eğitim yaklaşımıdır. High Scope eğitimi sorun çözme, toplumsal ilişkiler, işbirliği, rekabet, planlama, gurur, öz-kontrol, benlik farkındalığı, estetik yargılama, özeleştiri ve öğrenilebilecek bazı şeylerin çocuğun en iyi öğrenebileceği zamanda öğretilmesi gibi süreçleri içeren insan etkileşimleri süreci olarak ele alır. Çocukların kendi kendilerine planlayıp uyguladıkları etkinliklerden öğrendikleri anlayışı esastır. Bu nedenle de “Etkin Öğrenme” kavramını temel alır. Çocuklar bu model içerisinde etkin bir öğrenendir. Girişken, yaratıcı, sorgulayıcı, kendini rahatça ifade edebilen, başkalarının görüşlerine açık, birlikte yaşama kültürüne uyum sağlayabilmiş bireyler olarak yetişmeleri teşvik edilir.

SCAMPER

Okulöncesi eğitimin amaçlarından biri çocukların yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmektir. Farklı düşünme, hayal kurma, orijinallik ve sezgi yaratıcı düşünmenin en önemli noktalarıdır. SCAMPER yaratıcı düşünmenin geliştirilmesinde kullanılan uygulanması kolay, eğlenceli bir beyin fırtınası yöntemidir. Çocuklara farklı düşünme, hayal kurma ve sezgilerini kullanarak özgün ürünler ortaya koyma şansı verir.Scamper zihinsel kalıplarımızın ötesinde hareket etmemizi sağlar. Çocuklara düşüncelerini değiştirmeleri ya da birleştirmeleri konusunda adım attırarak yaratıcı düşünmelerini sağlar. Michalko´´ya göre SCAMPER´´ın felsefesi şudur: Her fikir varolan başka bir fikirden doğar.

Çocukların gündelik hayatta kullandıkları malzemeleri değiştirmeleri, eklemeler ve çıkarmalar yapmaları, farklı biçimlerde kullanmalarına olanak sağlar.

GEMS

GEMS, anaokulundan ilkokula kadar her kademedeki öğrenciye uygulanabilecek nitelikte matematik ve fen bilimleri etkinliklerini içeren bir programdır. California Üniversitesi Lawrence Bilim Merkezi’nde geliştirilen programın temel amacı; öğrencilerin matematik ve fen sevgisini artırmak, merak ve ilgi oluşturmaktır. Bu sayede matematik ve fen’in hayatlarının parçası olmasına zemin hazırlayarak, geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek hedeflenir.

GEMS Öğrencilere Neler Katıyor?

  • Problem çözme becerilerini geliştiriyor.
  • Bağımsız düşünme becerisi kazanmalarını sağlıyor.
  • Eleştirel akıl ile tanıştırıyor.
  • Temel fen ve matematik becerilerinin önemini gösteriyor.

İNGİLİZCE

Hayat Anaokulu’nda 3+yaştan itibaren “Full Day English – Tam gün İngilizce” programı uygulanmaktadır. Yabancı dil eğitimimizde amaç, çocuklarımızın anadilleri dışında yabancı bir dil ve kültürün varlığını fark etmelerini sağlamak, İngilizce öğrenmeleri için gerekli ilgiyi uyandırmaktır. İngilizce öğretmenlerimiz drama, sanat, müzik ve oyun ile zenginleştirdikleri program aracılığıyla çocuklarımızın yabancı dil öğrenmesini pekiştirici bir süreç yaşamalarını, doğal öğrenme ortamlarında yabancı dili yaşayarak keşfetmelerini sağlamaktadır. Yabancı dilde yapılan aktiviteler kadar öğretmenimizin aksanı da bizim için önemlidir. Çocuklarımızın sadece İngilizceyi konuşmasını değil “doğru” İngilizceyi konuşmalarını hedefliyoruz.

BRANŞ DERSLERİMİZ

Bale

Bale, çocukların vücut esnekliğine ve öz disiplinine destek veren keyifli bir derstir. Müzik eşliğinde birlikte hareket etme duygusu hem çocukların müzik kulağını geliştirmekte hem de fiziksel farkındalıklarını arttırmaktadır. Ayrıca büyüme çağındaki çocukların omurga yapılarını, ( dik duruş gibi) veya yürüyüş şekillerini ( içe basma gibi) düzeltir. 3 ve 4 yaş sınıfları haftada bir gün bale dersi verilir. 2 yaş grubunda ise haftada bir gün oyunlarla jimnastik ve temel bale hareketleri verilir.

Zumba
Esneklik, kuvvet, koordinasyon, denge ve çeviklik gibi faydaları ile çocuklarınızın gelişimine de katkı sağlayacak. Bedenlerinin farkında olan ve yaşıtlarına göre daha dinç bir vücuda sahip olacaklar. Beden gelişimini destekleyen zumba ile eğlenceli zaman geçireceklerdir. 3 ve 4 yaş sınıfları haftada bir gün Zumba dersi verilir. 2 yaş grubunda ise haftada bir gün oyunlarla  dans çalışmaları yapılır.

Orff

Carl Orff un Elementer Müzik ve Hareket Eğitimi hiçbir zaman sadece müzik eğitimi değildir; hareket, dans ve dil ile bir bütündür. Bu müziğe dinleyici olunmaz, onun bizzat yapılması gerekir. O, zihni kurguya dayanmaz, büyük formlara ve mimariye sahip değildir. Elementer müzik tabanda, doğal ve bedenseldir, herkes tarafından öğrenilebilir, tecrübe edilebilir ve çocuğa göredir. Yani çocuk aklını, vücudunu, fikirlerini ve yaratıcılığını özgürce ortaya koyar. Doğaçlama, kompozisyon ve çocuğun doğal oyun anlayışı teşvik edilir.

Cooking Club Aktivitesi

Her hafta okul-aile işbirliğiyle yapılan, çocukların yeme alışkanlıklarını düzenlemek, faydalı besinleri tüketmelerini teşvik etmek ve yaptıklarının ürünün keyfine varmaları için yapılan bir etkinliktir. Ayrıca yemekleri hazırlamak el kaslarının ve ince motor becerilerinin gelişimi de desteklenmiş olur.

Etkin Masal Atölyeleri ve Kukla Gösterileri

Etkin Masal Atölyesi;  işlenen konuları pekiştirmek amacı ile beş duyuyu destekleyen, öğretmenlerimiz tarafından hazırlanıp çocuklarımız dahil edilerek sunumu yapılan etkinliklerdir.

Kukla gösterileri, çocukların problem çözme becerilerini ve temel alışkanlıklarını destekleyen içerikler göz önünde bulundurularak hazırlanır.

Geziler

Her hafta yapılan doğa gezilerinin yanı sıra, konu pekiştirici geziler ve tiyatro gezileri yapılır. Doğa gezilerinde amaç çocukların doğayla temas etmesi, dokunarak ve yaşayarak öğrenmelerine fırsat vermektir. Konu pekiştirici geziler ise o ayın temasına uygun yerlere yapılır. Örneğin; uzay ve gezegenler konusunun işlendiği ay içerisinde düzenlenen planetaryum gezisi, sivil savunma haftasındaki itfaiye gezisi konu pekiştirici gezilerden bazılarıdır.