Branş Derslerimiz

Bale

Bale, çocukların vücut esnekliğine ve öz disiplinine destek veren keyifli bir derstir. Müzik eşliğinde birlikte hareket etme duygusu hem çocukların müzik kulağını geliştirmekte hem de fiziksel farkındalıklarını arttırmaktadır. Ayrıca büyüme çağındaki çocukların omurga yapılarını, ( dik duruş gibi) veya yürüyüş şekillerini ( içe basma gibi) düzeltir. 3 ve 4 yaş sınıfları haftada bir gün bale dersi verilir. 2 yaş grubunda ise haftada bir gün oyunlarla jimnastik ve temel bale hareketleri verilir.

Zumba

Esneklik, kuvvet, koordinasyon, denge ve çeviklik gibi faydaları ile çocuklarınızın gelişimine de katkı sağlayacak. Bedenlerinin farkında olan ve yaşıtlarına göre daha dinç bir vücuda sahip olacaklar. Beden gelişimini destekleyen zumba ile eğlenceli zaman geçireceklerdir. 3 ve 4 yaş sınıfları haftada bir gün Zumba dersi verilir. 2 yaş grubunda ise haftada bir gün oyunlarla  dans çalışmaları yapılır.

Orff

Carl Orff un Elementer Müzik ve Hareket Eğitimi hiçbir zaman sadece müzik eğitimi değildir; hareket, dans ve dil ile bir bütündür. Bu müziğe dinleyici olunmaz, onun bizzat yapılması gerekir. O, zihni kurguya dayanmaz, büyük formlara ve mimariye sahip değildir. Elementer müzik tabanda, doğal ve bedenseldir, herkes tarafından öğrenilebilir, tecrübe edilebilir ve çocuğa göredir. Yani çocuk aklını, vücudunu, fikirlerini ve yaratıcılığını özgürce ortaya koyar. Doğaçlama, kompozisyon ve çocuğun doğal oyun anlayışı teşvik edilir.

Cooking Club Aktivitesi

Her hafta okul-aile işbirliğiyle yapılan, çocukların yeme alışkanlıklarını düzenlemek, faydalı besinleri tüketmelerini teşvik etmek ve yaptıklarının ürünün keyfine varmaları için yapılan bir etkinliktir. Ayrıca yemekleri hazırlamak el kaslarının ve ince motor becerilerinin gelişimi de desteklenmiş olur.

Etkin Masal Atölyeleri ve Kukla Gösterileri

Etkin Masal Atölyesi;  işlenen konuları pekiştirmek amacı ile beş duyuyu destekleyen, öğretmenlerimiz tarafından hazırlanıp çocuklarımız dahil edilerek sunumu yapılan etkinliklerdir.

Kukla gösterileri, çocukların problem çözme becerilerini ve temel alışkanlıklarını destekleyen içerikler göz önünde bulundurularak hazırlanır.

Geziler

Her hafta yapılan doğa gezilerinin yanı sıra, konu pekiştirici geziler ve tiyatro gezileri yapılır. Doğa gezilerinde amaç çocukların doğayla temas etmesi, dokunarak ve yaşayarak öğrenmelerine fırsat vermektir. Konu pekiştirici geziler ise o ayın temasına uygun yerlere yapılır. Örneğin; uzay ve gezegenler konusunun işlendiği ay içerisinde düzenlenen planetaryum gezisi, sivil savunma haftasındaki itfaiye gezisi konu pekiştirici gezilerden bazılarıdır.