Branş Derslerimiz

Yoga: Klasik yoga duruşlarının eğlence, disiplin, kendine güven ve sorumluluk duygusuyla birleştiği, bireysel ve eşli egzersizlerden oluşan hareketlerin çocuklara uygun standartlara dönüştürülerek uygulandığı programımızdır.

Yoga;

  • Çocuklarımızın kaslarını ve motor becerilerini geliştirir.
  • Esneklik kazandırır.
  • Doğru omurga duruşu sağlar.
  • İç organlara masaj niteliğindedir, rahatlamasını ve gevşemesini sağlar.
  • Kan dolaşımını sağlar.
  • Stres seviyesini düşürmeye yardımcı olur.
  • Duyguların hassasiyetini arttırır.
  • Çeviklik kazandırır.
  • Konsantrasyon ve dikkat seviyesini arttırır.

 

Orff: “Carl Orff’un un Elementer Müzik ve Hareket Eğitimi” temel alınarak oluşturulmuş özgün bir program kullanılmaktadır. Carl Orff’un Elementer Müzik ve Hareket Eğitimi tasarımı, 1930’lu yıllardan itibaren gittikçe tanınmış ve çocukların eğitimi için uluslararası düzeyde yaygın olarak kullanılmıştır. Elementer müzik hiçbir zaman sadece müzik değildir; hareket, dans ve dil ile bir bütündür. Bu müziğe dinleyici olunmaz, onun bizzat yapılması gerekir. Elementer müzik tabanda, doğal ve bedenseldir, herkes tarafından öğrenilebilir, tecrübe edilebilir ve çocuğa göredir. Mutlak bir müzik öğretimi olarak değil, bütünlük ilkesinde en temel müziksel deneyimlerin kazandırıldığı, esas müzik dersinin ön şartlarının oluşturulup müziğe giden yolun açıldığı bir süreç olarak anlaşılmalıdır.

Jimnastik: Okul öncesi çocuklarımız ile beden koordinasyonunu sağlamak amacıyla, vücut kaslarını çalıştıran hareketlerin yapıldığı jimnastik etkinliklerimizde, her ay farklı çalışma yöntemleri uygulanır. Hareketler,  konularımıza göre şekillenmekte ve yetişkin tarafından desteklenmektedir. Hulahup, kurdela ve topla çalışmalar bunlardan bir kaçıdır.

Drama: Çocuklarımızın içlerinden geldiği gibi rol yaparak, konuşarak, canlandırmalar yaparak duygularını serbestçe ifade etmelerini, sorunlara kendi kendilerine çözüm bulmalarını, böylece yapıcı kapasitelerini geliştirmelerini sağlayan drama egzersizlerden oluşur. Kullanılan drama teknikleri arasında pantomim gözlem dikkati yoğunlaştırma açısından sıkça yer alan egzersizlerdendir.

Bale: Çocukların vücut esnekliğine ve öz disiplinine destek veren keyifli bir derstir. Müzik eşliğinde birlikte hareket etme duygusu hem çocukların müzik kulağını geliştirmekte hem de fiziksel farkındalıklarını arttırmaktadır. Ayrıca büyüme çağındaki çocukların omurga yapılarını, ( dik duruş gibi) veya yürüyüş şekillerini ( içe basma gibi) düzeltir.

Bilgi Al